Så jobbar vi med våra e-böcker

31 mars, 2018

Det här är en av flera översättningar av Sherlock Holmes-berättelsen ”Den grekiske tolken” vi ger ut här på Klassiska deckare.

Vi ger ibland ut flera olika översättningar.

När de första utländska deckarna gavs ut i Sverige kring förra sekelskiftet varierade kvaliteten på översättningarna kraftigt.
I några fall har vi därför valt att ge ut berättelser i flera olika versioner. Det gäller framför allt Sherlock Holmes. I titeln på boken anger vi det år då översättningen publicerades.

Vi behåller alla fel

När vi digitaliserar våra klassiska deckare så skannar vi in boksidorna. Vi använder sedan ett särskilt datorprogram (”OCR”) för att återskapa de tryckta texterna.
Alla texter blir därefter korrekturlästa minst tre gånger.
När berättelserna ursprungligen publicerades på svenska så slarvade man ibland både vid översättningen och korrekturläsningen. På den här tiden hade deckare ett dåligt anseende och prioriterades inte.
Vi har valt att publicera texterna precis som de var när de trycktes första gången. Vi behåller därför felen även om vi oftast hittar dem vid vår korrläsning.

Exempel på hur vi kompletterar e-böckerna med ord-lista och annat material.

Vi förklarar alla ord och namn

När Sherlock Holmes lämnar vardagsrummet för att ”göra toalett” så handlar det inte om att uträtta några behov. När våra klassiska deckare skrevs så betydde ordet ”toalett” helt enkelt ”klädsel”.
Eftersom språket (och världen) ändrat sig mycket på de dryga 100 år som gått sedan texterna skrevs så kompletterar vi alltid originaltexterna med en ordlista.
Listan omfattar både gamla ord och gamla mått. Men vi presenterar också fakta om personer som var allmänt kända när texten skrevs men som i dag är bortglömda.
Ibland finns ett särskilt kapitel om valutor.

Fakta-sidor om författarna

Många av de deckarförfattare vi publicerar föddes redan på 1800-talet.
Vi kompletterar därför de flesta av våra deckare med en kortfattad presentation av författaren. Du hittar alltid den här biografin sist i boken.

Inga kommentarer

Kommentarer inaktiverade.