Arsène Lupin: Det röda sidenskärpet. Text från 1912 kompletterad med fakta och ordlista

Den kände franske polisen Ganimard ser en dag en man som vart femtonde steg lutar sig ned och lägger en bit apelsinskal på gatan. Han blir nyfiken och följer efter. Bara några timmar senare är han på jakt efter en brutal mördare. Och han får hjälp med ledtrådar av sin fiende, gentlemannatjuven Arsène Lupin. Här kan du köpa e-boken.

Arsène Lupin: Sherlock Holmes kommer för sent. Text från 1907 kompletterad med ordlista

Under en middag på det franska slottet Thibermesnil så diskuterar man myterna om en hemlig gång som skulle ha använts av kungar för att ta sig in obemärkta. När någon berättar att mästertjuven Arsène Lupin har plundrat flera rika platser i närheten berättar slottsherren att han bjudit in Sherlock Holmes för att skydda sig. Det här roar gästerna som vill se en kamp mellan de båda. Här kan du köpa e-boken.

En ny metod att känna igen tidigare straffade brottslingar

Så här gick det till på 1890-talet. Det har sig, som bekant, icke så lätt att med säkerhet igenkänna de inbitna stortjufvar eller andra brottslingar, som slå sig på att yrkesmässigt drifva sitt ofog och som naturligtvis betjena sig af alla möjliga knep för att göra sig oigenkänneliga och missleda rättvisans väktare. Har en sådan herre en eller flere gånger varit fast, blifvit dömd och uttjenat sitt straff, så vet han mycket väl, att när han nästa gång råkar bli gripen och öfverbevisad om något nytt dåd, kommer straffet att skärpas icke så obetydligt, därest domstolen har sig bekant att han straffats förr, samt gör sig därför ingen möda ospard att under nytt namn få gå och gälla för en helt annan person än den han är och sålunda dömas såsom vore han endast för första gången öfverbevisad om brott. Visserligen har man med fotografiens tillhjälp redan länge sökt hålla noggrann reda på de yrkesmässiga brottslingarne, och stora förbrytarealbum finnas öfverallt i världen uti polisens förvar; men detta hjälpmedel har visat sig otillräckligt, ty konsten att förändra utseendet är icke så synnerligen stor, och därtill kommer, att förbrytarfotografiernas antal tyvärr inom en ganska kort tidrymd blifvit så stort, att det…