Polisen i Paris år 1928
Deckarbloggen – retro / 3 augusti, 2021

I den här texten får du en rad intressanta fakta och anekdoter från polisens verksamhet år 1928 i storstaden Paris. Du får bland annat läsa om galärslaven som grundade polisen i Frankrike och hur polisen i landet var en av de bästa i världen när den här texten skrevs. Den här texten publicerades ursprungligen år 1928 i tidningen ”Dagen Nyheter” med titeln ”Öppna i lagens namn. En skildring från Paris och Berlins polisvärld. Moderna skyddsanordningar och listiga signalsystem”. Författare till texten är Johan Gustaf Richert (1857–1934). År 1808 fick Paris’ polischef mottaga en visit av f. d. galärslaven Vidocq, som framställde det originella förslaget att han skulle anställas som chef för en spionericentral, vars syfte skulle bli att bringa förbrytare i rättvisans klor. Förslaget bifölls i så måtto att Vidocq dömdes till åtta års fängelse i kedjor, under vilken tid han skulle få avlägga prov på sina talanger. Försöket slog så väl ut att Vidocq tilläts rymma för att kunna utsträcka sina operationer inom ett vidsträcktare område. År 1817 fick han i uppdrag att bilda en Brigade de Sûreté, sammansatt uteslutande av durkdrivna spetsbovar. Resultatet var lysande, men elaka rykten visste förtälja att dessa ”mouchards” fortfarande fuskade i sitt gamla hantverk,…